Народният представител Пламен Нунев откри фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана“

Вижте наградените на ХІV международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ Борово 2021

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО НА

XIV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – 2021 г.

През 2021г., поради въведените противоепидемични мерки в Община Борово, ХІV Международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ се проведе онлайн, и се наложи промяна в регламента.

Днес, 06.09.2021г. жури в състав:

1. Илияна Найденова – председател;

2. Петя Маринова – член;

3. Искра Тодорова – член;

4. Мариана Минева – член;

5. Иван Янков – член;

на свое заседание направи промяна в регламента, прегледа 178 видеофилми и презентации на участниците, и взе следното решение за разпределение на наградния фонд както следва:

ГРАН ПРИ НА КОНКУРСА:

I. „Златна купа“ и сертификат за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт:

НЧ ”Васил Левски 1900”- с. Войнягово; общ. Карлово; обл. Пловдив

II. „Сребърна купа“ и сертификат, за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт:

НЧ ”Филип Станиславов-1903”- с. Ореш; общ. Свищов; обл. Велико Търново

III. „Бронзова купа“ и сертификат за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт:

не се присъжда

НАГРАДИ ПО КАТЕГОРИИ:

1. Народни танци:

1.1. Танцови състави за участници – деца:

І място – златен диплом:

– ТФ „Шарения”-НЧ ”Трудолюбие1907” с. Вардим, общ. Свищов;

– ДТС „Фолклорен извор”- НЧ ”Светлина-Царевец 1927” с. Царевец, общ. Свищов;

ІІ място – сребърен диплом:

– Николета Димитриу и Велику Продан – Гимназиално училище №10 гр. Гюргево, Румъния;

– ДТС „Каменче” – НЧ „Възпитател 1896” с. Камен, общ. Стражица;

ІІІ място – бронзов диплом:

– ДТС „Звездици” – НЧ „Просвета-Драгомирово1912” с. Драгомирово, общ. Свищов;

1.2. Танцови състави – младежи:

І място – златен диплом:

– КУД „Младост”- гр. Нова Пазова, Сърбия;

– ТС „Жътварче” гр.Дулово;

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

не се присъжда

1.3. Танцови състави – възрастни;

І място – златен диплом:

– ТСАФ „Жарава”, НЧ „ Заря 1898” с. Хаджидимитрово ,общ. Свищов;

ІІ място – сребърен диплом:

– „Фламинго Етно” гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе;

– ІІІ място – бронзов диплом:

ЖФГ „Каменски ритми” – НЧ „Възпитател 1896” с. Камен, общ. Стражица;

1.4. Клубни формации:

І място – златен диплом:

– КНХ „Фолклорен извор” НЧ ”Светлина-Царевец 1927” с. Царевец, общ. Свищов;

ІІ място – сребърен диплом:

– Хоротека „Хоп-троп” – НЧ „Филип Станиславов-1903” с. Ореш, общ. Свищов;

ІІІ място – бронзов диплом:

– КНХ „Търчила” – НЧ „Васил Йорданов 1942” с. Нова черна. общ. Тутракан;

– Клуб за спорт и танци „Фламинго-ЕТНО” гр. Русе;

1.5. Участници от специализирани и хореографски паралелки и школи:

І място – златен диплом:

– не се присъжда

ІІ място – сребърен диплом:

– не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

– не се присъжда

2. Вокални /певчески/ състави:

2.1. Групи за изворен фолклор:

І място – златен диплом:

– Мъжка коледарска група – НЧ „Кирил и Методий 1922” с. Пиргово, общ. Иваново;

ІІ място – сребърен диплом:

– ГАФ „Фолклорен извор”- НЧ „Просвета 1907” с . Бръшляница, общ. Плевен;

– ЖФГ „Хризантема” – Клуб на инвалида и пенсионера с. Ситово, обл. Силистра;

– ЖГАФ- НЧ „Заря 1898” с. Хаджидимитрово, общ. Свищов;

– ЖПГАФ „Обретенски баби” – НЧ „Хр. Ботев 1928” с. Обретеник;

ІІІ място – бронзов диплом:

– ГАФ „Фолклорен извор” НЧ ”Светлина-Царевец 1927” с. Царевец, общ. Свищов;

2.2. Групи /хорове/ за обработен фолклор:

І място – златен диплом:

– ЖНХ „Зора-зорница” – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

ІІ място – сребърен диплом:

– ВГ „Алгора” гр.Трявна – НЧ ”Съзнание 1933” с. Кискинците, общ. Трявна;

– ЖФГ „Здравец” – ПК „Здравец” гр. Борово, обл. Русе;

– ЖПГ „Надежда”- НЧ „Канев-Пробуда 1924” с. Г. Абланово, обл. Русе;

ІІІ място – бронзов диплом:

– ЖФГ „Осъмски ритми” – НЧ „Съзнание 1894” с. Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен;

– Хор за обработени и автентични песни – НЧ „Освобождение 1940” с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра;

– ВГОФ „Изворица” – НЧ „Ал.Константинов 1919” с. Ясеново, общ. Казанлък;

2.3. Камерни формации – дуа, триа, квартети и др.:

І място – златен диплом:

– МФГ „Веселие” – гр. Симитли, обл. Благоевград;

ІІ място – сребърен диплом:

– Дует „Магия” – НЧ „Хр. Смирненски 1940” с. Ситово, обл. Силистра;

– Квартет „Родопски славей” – НЧ „Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян;

– Дует Сестри Георгиеви – НЧ ”Развитие 1895” с. Салманово, общ. Шумен;

– Дует Преслава Галинова и Славея Младенова – НЧ „Ст. Караджа” с. Малина, общ. Генерал Тошево;

– Дует Семира Керменова и Карина Минчева – гр. Мадан. обл. Смолян;

– Дует „Анима” – Никол Иванова и Полина Боянова – Клуб на инвалида и пенсионера с. Ситово, обл. Силистра;

ІІІ място – бронзов диплом:

– МПГ – НЧ „Канев-Пробуда 1924” с. Г. Абланово, обл. Русе;

2.4. Участници от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

І място – златен диплом:

не се присъжда

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

не се присъжда

2.5. Певчески групи – деца и младежи:

І място – златен диплом:

не се присъжда

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

– ДВГ „Изворче” – НЧ „Ал. Константинов1919” с. Ясеново, общ. Казанлък;

3. Индивидуални вокални изпълнители:

3.1. Вокални изпълнители – деца:

І място – златен диплом:

– Теодора Евтимова – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Габриела Илиева – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Стефан Стефанов Меев – ДГ „Иглика” гр. Плевен;

– Виктор Калинов Иванчев – ДГ „Иглика” гр. Плевен;

– Лора Петкова Христова – ДГ „Иглика” гр. Плевен;

– Дария Митева – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Даниел Христов – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

ІІ място – сребърен диплом:

– Стефани Георгиева – НЧ „Разум 1883” гр. Монтана;

– Петя Николчова – НЧ „Разум 1883” гр. Монтана;

– Сияна Христова – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Александър Абрашев – НЧ „Пробуда-1958” гр. Шумен;

– Никол Николаева – гр. Дулово;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Мария Николчова – НЧ „Разум 1883” гр. Монтана;

– Мира Русинова – ДВГ „Новомахленчета” гр. Габрово;

– Семира Керменова – гр. Мадан, обл. Смолян;

– Михаил Евтимов – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Симона Стефанова – НЧ „Съзнание1894” с. Асеновци, общ. Плевен;

– Виктория Йорданова Стоянова – гр. Несебър, обл. Бургас;

3.2. Вокални изпълнители – младежи:

І място – златен диплом:

– Михаела Бабару – Педагогически колеж гр. Гюргево, Румъния;

– Валерия Бориславова Делчева – НЧ „Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян;

– Магдалена Спиридонова – гр. Дулово;

ІІ място – сребърен диплом:

– Шазие Руменова Живкова – НЧ „Съзнание1894” с. Асеновци, общ. Плевен;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Василена Василева – НЧ „Развитие 1895” с. Салманово, обл. Шумен;

– Никол Ивайлова Иванова – НЧ „Развитие 1895” с. Салманово, обл. Шумен;

3.3. Вокални изпълнители – възрастни:

І място – златен диплом:

– Полина Димитрова – гр. София;

– Георги Минчев – КПИ „Здравец” с. Тръстеник, обл. Русе;

– Яна Недялкова Делчева – НЧ „Слънце 1928” с. Браница, общ. Харманли;

– Керана Драгнева – НЧ „Възраждане 1930” с. Изгрев, общ. Елхово, обл. Ямбол;

– Иван Дамянов – НЧ ”Васил Левски 1900”-с. Войнягово; общ. Карлово; обл. Пловдив;

ІІ място – сребърен диплом:

– Атанаска Ченева – НЧ „Хр.Смирненски-1940” с. Ситово, обл. Силистра;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Емилия Жекова Стоянова – гр. Стара Загора;

3.4. Вокални изпълнители от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

І място – златен диплом:

– Мартин Георгиев Ганчов – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

– Станимира Росенова Младенова – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

ІІ място – сребърен диплом:

– Мариета Захариева Руменова – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

– Вяра Ивайлова Койнова – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Тианна Христова Димова – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

4. „Деца и възрастни в неравностойно положение“ – в категорията може да участват деца и възрастни от социални услуги, центрове за деца и възрастни, пенсионерски клубове и други организации за хора със специални потребности:

І място – златен диплом:

– Център за работа с деца на улицата с. Широка лъка, общ. Смолян;

– Център за социална рехабилитация и интеграция „Детелина“ и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Борово;

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

не се присъжда

5. Групи за обреди, обичаи и словесен фолклор:

І място – златен диплом:

– ФГ „Здравец” – КПИ „Здравец” с. Тръстеник;

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

– Младежка група за автентичен фолклор „Коладжанци” – НЧ „Трудолюбие 1907” с. Вардим, общ. Свищов;

6. Представяне на народни носии /ревю/ и тъкани:

І място – златен диплом:

– ФГ „Здравец” – КПИ „Здравец” с. Тръстеник;

ІІ място – сребърен диплом:

– ГАФ при НЧ „Васил Йорданов 1942” с. Нова черна, общ. Тутракан;

– ГАФ „Фолклорен извор” – НЧ „Просвета1907” с. Бръшляница, общ. Плевен;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Диляна Кръстева – НЧ „Слънце 1928” с. Браница, общ. Харманли;

– IV възрастова група „Камбанка” – ДГ „Иглика” гр. Плевен;

7. Представяне на традиционни ястия от родния край /история на рецептата; рецепта и приготвено ястие – тестени изделия, основни ястия и десерти/:

І място – златен диплом:

– Митка Кънчева – НЧ „Съзнание 1894” с .Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен;

– НЧ „Васил Йорданов1942” с. Нова черна, общ. Тутракан;

– Кипър-ККТС, община Искеле и Кипър фондация Администрация Искеле Доброта Доброволци

ІІ място – сребърен диплом:

– НЧ „Развитие 1900” с. Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен

– Aurel Glavasc гр. Букурещ , Румъния;

– Ламброс Папазекос – гр. Атина, Гърция;

– Виолета Дескова – Франция;

– Ирина Иванова – Испания;

– Милена Маринова – Австрия;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Детска академия „Хермес” – Сдужение БРТИМ, гр. Русе;

– Център за работа с деца на улицата с. Широка лъка, общ. Смолян;

– Махмуре Шахир – гр. Силиври, Турция;

8. Инструменталисти:

І място – златен диплом:

– „Дунавски кабадайлии” – сем. Маринови, гр.Русе;

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

не се присъжда

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ИЗВЪН КАТЕГОРИИТЕ

1. „Откритие на фестивала“ – златен диплом;

– Детска градина „Иглика” гр. Плевен;

– Теодора Евтимова – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

2. „Автентичност“ – златен диплом наградата за обред, костюм, танц, хоро и друго, представено по начин, запазен и присъщ за региона на изпълнителите:

– Кипър-ККТС, община Искеле и Кипър Фондация Администрация Искеле „Доброта Доброволци“;

3. „Сценично присъствие и артистично поведение“ – златен диплом; специална награда на Агенция „Генезис“ – музикален партньор на фестивала:

– Даниел Христов – НЧ „Зора-1982”, гр. Хасково;

4. „Уникалност“ – златен диплом; специална наградата на Председателя на журито:

– Nebojsa Milosevic Potar – Сърбия; Knojazevca;

5. “Поддържане на българския дух извън България” – златен диплом:

– ФТК „Булгара” – гр. Лондон, Англия;

– „Оксфордски хоротропци“ – Англия;

6.„Бъдеще за фолклора на България“ – златен диплом; специална награда за най-малък и перспективен участник на НЧ „Искра 1898г.“- организатори на фестивала:

– Школа по народно пеене „Зора-зорничка”-НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– ДТС „Граовчета” – Сдружение „БрезиЯна”, гр. Брезник;

– IV възрастова група „Камбанка” – ДГ „Иглика”, гр. Плевен;

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Уважаеми участници в Четиринадесетото издание на Международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2021г.,

Съжаляваме, че не успяхме да се видим и да се заредим с емоциите на живото участие! Не по-малко емоционални бяха видеоклиповете и презентациите, които ни изпратихте. Имаше клипове, специално направени за участието в конкурса, други бяха от архивите ви, трети с лошо качество, но въпреки това, запазили фолклорното богатство на народа ни, на други народи и пазителите на това богатство, живеещи зад пределите на България. Организатори и жури се радвахме заедно на вашите изпълнения, заряд и желание за изява. Заслужено получавате отличия за труда, за магията, която създавате и предавате на всички ни. Честито на победителите в онлайн надпреварата! На всички вас пожелавам нови творчески успехи, здраве и благополучие! До нови срещи скъпи приятели! Ние казваме „Посрещаме гости,изпращаме приятели!“ Вие бяхте наши гости на страницата на фестивала. Вече сте наши приятели и ние ви очакваме на живо на сцената! Дано е скоро!

Онлайн фестивал с онлайн награди.

Ще получите дипломите и сертификатите си за участие чрез мрежите. Само купите ще бъдат изпратени до победителите чрез Спиди или Еконт.

Благодарим ви от сърце!

Сподели: