Народният представител Пламен Нунев откри фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана“

Вижте наградените на ХІV международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ Борово 2021

Време за прочитане: 7 мин.

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО НА

XIV МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – 2021 г.

През 2021г., поради въведените противоепидемични мерки в Община Борово, ХІV Международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ се проведе онлайн, и се наложи промяна в регламента.

Днес, 06.09.2021г. жури в състав:

1. Илияна Найденова – председател;

2. Петя Маринова – член;

3. Искра Тодорова – член;

4. Мариана Минева – член;

5. Иван Янков – член;

на свое заседание направи промяна в регламента, прегледа 178 видеофилми и презентации на участниците, и взе следното решение за разпределение на наградния фонд както следва:

ГРАН ПРИ НА КОНКУРСА:

I. „Златна купа“ и сертификат за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт:

НЧ ”Васил Левски 1900”- с. Войнягово; общ. Карлово; обл. Пловдив

II. „Сребърна купа“ и сертификат, за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт:

НЧ ”Филип Станиславов-1903”- с. Ореш; общ. Свищов; обл. Велико Търново

III. „Бронзова купа“ и сертификат за цялостно представяне на организация, участвала в най-малко три категории с високо качество на художествения продукт:

не се присъжда

НАГРАДИ ПО КАТЕГОРИИ:

1. Народни танци:

1.1. Танцови състави за участници – деца:

І място – златен диплом:

– ТФ „Шарения”-НЧ ”Трудолюбие1907” с. Вардим, общ. Свищов;

– ДТС „Фолклорен извор”- НЧ ”Светлина-Царевец 1927” с. Царевец, общ. Свищов;

ІІ място – сребърен диплом:

– Николета Димитриу и Велику Продан – Гимназиално училище №10 гр. Гюргево, Румъния;

– ДТС „Каменче” – НЧ „Възпитател 1896” с. Камен, общ. Стражица;

ІІІ място – бронзов диплом:

– ДТС „Звездици” – НЧ „Просвета-Драгомирово1912” с. Драгомирово, общ. Свищов;

1.2. Танцови състави – младежи:

І място – златен диплом:

– КУД „Младост”- гр. Нова Пазова, Сърбия;

– ТС „Жътварче” гр.Дулово;

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

не се присъжда

1.3. Танцови състави – възрастни;

І място – златен диплом:

– ТСАФ „Жарава”, НЧ „ Заря 1898” с. Хаджидимитрово ,общ. Свищов;

ІІ място – сребърен диплом:

– „Фламинго Етно” гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе;

– ІІІ място – бронзов диплом:

ЖФГ „Каменски ритми” – НЧ „Възпитател 1896” с. Камен, общ. Стражица;

1.4. Клубни формации:

І място – златен диплом:

– КНХ „Фолклорен извор” НЧ ”Светлина-Царевец 1927” с. Царевец, общ. Свищов;

ІІ място – сребърен диплом:

– Хоротека „Хоп-троп” – НЧ „Филип Станиславов-1903” с. Ореш, общ. Свищов;

ІІІ място – бронзов диплом:

– КНХ „Търчила” – НЧ „Васил Йорданов 1942” с. Нова черна. общ. Тутракан;

– Клуб за спорт и танци „Фламинго-ЕТНО” гр. Русе;

1.5. Участници от специализирани и хореографски паралелки и школи:

І място – златен диплом:

– не се присъжда

ІІ място – сребърен диплом:

– не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

– не се присъжда

2. Вокални /певчески/ състави:

2.1. Групи за изворен фолклор:

І място – златен диплом:

– Мъжка коледарска група – НЧ „Кирил и Методий 1922” с. Пиргово, общ. Иваново;

ІІ място – сребърен диплом:

– ГАФ „Фолклорен извор”- НЧ „Просвета 1907” с . Бръшляница, общ. Плевен;

– ЖФГ „Хризантема” – Клуб на инвалида и пенсионера с. Ситово, обл. Силистра;

– ЖГАФ- НЧ „Заря 1898” с. Хаджидимитрово, общ. Свищов;

– ЖПГАФ „Обретенски баби” – НЧ „Хр. Ботев 1928” с. Обретеник;

ІІІ място – бронзов диплом:

– ГАФ „Фолклорен извор” НЧ ”Светлина-Царевец 1927” с. Царевец, общ. Свищов;

2.2. Групи /хорове/ за обработен фолклор:

І място – златен диплом:

– ЖНХ „Зора-зорница” – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

ІІ място – сребърен диплом:

– ВГ „Алгора” гр.Трявна – НЧ ”Съзнание 1933” с. Кискинците, общ. Трявна;

– ЖФГ „Здравец” – ПК „Здравец” гр. Борово, обл. Русе;

– ЖПГ „Надежда”- НЧ „Канев-Пробуда 1924” с. Г. Абланово, обл. Русе;

ІІІ място – бронзов диплом:

– ЖФГ „Осъмски ритми” – НЧ „Съзнание 1894” с. Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен;

– Хор за обработени и автентични песни – НЧ „Освобождение 1940” с. Сокол, общ. Главиница, обл. Силистра;

– ВГОФ „Изворица” – НЧ „Ал.Константинов 1919” с. Ясеново, общ. Казанлък;

2.3. Камерни формации – дуа, триа, квартети и др.:

І място – златен диплом:

– МФГ „Веселие” – гр. Симитли, обл. Благоевград;

ІІ място – сребърен диплом:

– Дует „Магия” – НЧ „Хр. Смирненски 1940” с. Ситово, обл. Силистра;

– Квартет „Родопски славей” – НЧ „Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян;

– Дует Сестри Георгиеви – НЧ ”Развитие 1895” с. Салманово, общ. Шумен;

– Дует Преслава Галинова и Славея Младенова – НЧ „Ст. Караджа” с. Малина, общ. Генерал Тошево;

– Дует Семира Керменова и Карина Минчева – гр. Мадан. обл. Смолян;

– Дует „Анима” – Никол Иванова и Полина Боянова – Клуб на инвалида и пенсионера с. Ситово, обл. Силистра;

ІІІ място – бронзов диплом:

– МПГ – НЧ „Канев-Пробуда 1924” с. Г. Абланово, обл. Русе;

2.4. Участници от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

І място – златен диплом:

не се присъжда

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

не се присъжда

2.5. Певчески групи – деца и младежи:

І място – златен диплом:

не се присъжда

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

– ДВГ „Изворче” – НЧ „Ал. Константинов1919” с. Ясеново, общ. Казанлък;

3. Индивидуални вокални изпълнители:

3.1. Вокални изпълнители – деца:

І място – златен диплом:

– Теодора Евтимова – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Габриела Илиева – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Стефан Стефанов Меев – ДГ „Иглика” гр. Плевен;

– Виктор Калинов Иванчев – ДГ „Иглика” гр. Плевен;

– Лора Петкова Христова – ДГ „Иглика” гр. Плевен;

– Дария Митева – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Даниел Христов – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

ІІ място – сребърен диплом:

– Стефани Георгиева – НЧ „Разум 1883” гр. Монтана;

– Петя Николчова – НЧ „Разум 1883” гр. Монтана;

– Сияна Христова – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Александър Абрашев – НЧ „Пробуда-1958” гр. Шумен;

– Никол Николаева – гр. Дулово;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Мария Николчова – НЧ „Разум 1883” гр. Монтана;

– Мира Русинова – ДВГ „Новомахленчета” гр. Габрово;

– Семира Керменова – гр. Мадан, обл. Смолян;

– Михаил Евтимов – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– Симона Стефанова – НЧ „Съзнание1894” с. Асеновци, общ. Плевен;

– Виктория Йорданова Стоянова – гр. Несебър, обл. Бургас;

3.2. Вокални изпълнители – младежи:

І място – златен диплом:

– Михаела Бабару – Педагогически колеж гр. Гюргево, Румъния;

– Валерия Бориславова Делчева – НЧ „Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян;

– Магдалена Спиридонова – гр. Дулово;

ІІ място – сребърен диплом:

– Шазие Руменова Живкова – НЧ „Съзнание1894” с. Асеновци, общ. Плевен;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Василена Василева – НЧ „Развитие 1895” с. Салманово, обл. Шумен;

– Никол Ивайлова Иванова – НЧ „Развитие 1895” с. Салманово, обл. Шумен;

3.3. Вокални изпълнители – възрастни:

І място – златен диплом:

– Полина Димитрова – гр. София;

– Георги Минчев – КПИ „Здравец” с. Тръстеник, обл. Русе;

– Яна Недялкова Делчева – НЧ „Слънце 1928” с. Браница, общ. Харманли;

– Керана Драгнева – НЧ „Възраждане 1930” с. Изгрев, общ. Елхово, обл. Ямбол;

– Иван Дамянов – НЧ ”Васил Левски 1900”-с. Войнягово; общ. Карлово; обл. Пловдив;

ІІ място – сребърен диплом:

– Атанаска Ченева – НЧ „Хр.Смирненски-1940” с. Ситово, обл. Силистра;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Емилия Жекова Стоянова – гр. Стара Загора;

3.4. Вокални изпълнители от училища по изкуствата, музикални паралелки и школи:

І място – златен диплом:

– Мартин Георгиев Ганчов – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

– Станимира Росенова Младенова – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

ІІ място – сребърен диплом:

– Мариета Захариева Руменова – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

– Вяра Ивайлова Койнова – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Тианна Христова Димова – СУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен;

4. „Деца и възрастни в неравностойно положение“ – в категорията може да участват деца и възрастни от социални услуги, центрове за деца и възрастни, пенсионерски клубове и други организации за хора със специални потребности:

І място – златен диплом:

– Център за работа с деца на улицата с. Широка лъка, общ. Смолян;

– Център за социална рехабилитация и интеграция „Детелина“ и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Борово;

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

не се присъжда

5. Групи за обреди, обичаи и словесен фолклор:

І място – златен диплом:

– ФГ „Здравец” – КПИ „Здравец” с. Тръстеник;

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

– Младежка група за автентичен фолклор „Коладжанци” – НЧ „Трудолюбие 1907” с. Вардим, общ. Свищов;

6. Представяне на народни носии /ревю/ и тъкани:

І място – златен диплом:

– ФГ „Здравец” – КПИ „Здравец” с. Тръстеник;

ІІ място – сребърен диплом:

– ГАФ при НЧ „Васил Йорданов 1942” с. Нова черна, общ. Тутракан;

– ГАФ „Фолклорен извор” – НЧ „Просвета1907” с. Бръшляница, общ. Плевен;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Диляна Кръстева – НЧ „Слънце 1928” с. Браница, общ. Харманли;

– IV възрастова група „Камбанка” – ДГ „Иглика” гр. Плевен;

7. Представяне на традиционни ястия от родния край /история на рецептата; рецепта и приготвено ястие – тестени изделия, основни ястия и десерти/:

І място – златен диплом:

– Митка Кънчева – НЧ „Съзнание 1894” с .Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен;

– НЧ „Васил Йорданов1942” с. Нова черна, общ. Тутракан;

– Кипър-ККТС, община Искеле и Кипър фондация Администрация Искеле Доброта Доброволци

ІІ място – сребърен диплом:

– НЧ „Развитие 1900” с. Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен

– Aurel Glavasc гр. Букурещ , Румъния;

– Ламброс Папазекос – гр. Атина, Гърция;

– Виолета Дескова – Франция;

– Ирина Иванова – Испания;

– Милена Маринова – Австрия;

ІІІ място – бронзов диплом:

– Детска академия „Хермес” – Сдужение БРТИМ, гр. Русе;

– Център за работа с деца на улицата с. Широка лъка, общ. Смолян;

– Махмуре Шахир – гр. Силиври, Турция;

8. Инструменталисти:

І място – златен диплом:

– „Дунавски кабадайлии” – сем. Маринови, гр.Русе;

ІІ място – сребърен диплом:

не се присъжда

ІІІ място – бронзов диплом:

не се присъжда

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ИЗВЪН КАТЕГОРИИТЕ

1. „Откритие на фестивала“ – златен диплом;

– Детска градина „Иглика” гр. Плевен;

– Теодора Евтимова – НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

2. „Автентичност“ – златен диплом наградата за обред, костюм, танц, хоро и друго, представено по начин, запазен и присъщ за региона на изпълнителите:

– Кипър-ККТС, община Искеле и Кипър Фондация Администрация Искеле „Доброта Доброволци“;

3. „Сценично присъствие и артистично поведение“ – златен диплом; специална награда на Агенция „Генезис“ – музикален партньор на фестивала:

– Даниел Христов – НЧ „Зора-1982”, гр. Хасково;

4. „Уникалност“ – златен диплом; специална наградата на Председателя на журито:

– Nebojsa Milosevic Potar – Сърбия; Knojazevca;

5. “Поддържане на българския дух извън България” – златен диплом:

– ФТК „Булгара” – гр. Лондон, Англия;

– „Оксфордски хоротропци“ – Англия;

6.„Бъдеще за фолклора на България“ – златен диплом; специална награда за най-малък и перспективен участник на НЧ „Искра 1898г.“- организатори на фестивала:

– Школа по народно пеене „Зора-зорничка”-НЧ „Зора-1982” гр. Хасково;

– ДТС „Граовчета” – Сдружение „БрезиЯна”, гр. Брезник;

– IV възрастова група „Камбанка” – ДГ „Иглика”, гр. Плевен;

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Уважаеми участници в Четиринадесетото издание на Международен фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана“ – 2021г.,

Съжаляваме, че не успяхме да се видим и да се заредим с емоциите на живото участие! Не по-малко емоционални бяха видеоклиповете и презентациите, които ни изпратихте. Имаше клипове, специално направени за участието в конкурса, други бяха от архивите ви, трети с лошо качество, но въпреки това, запазили фолклорното богатство на народа ни, на други народи и пазителите на това богатство, живеещи зад пределите на България. Организатори и жури се радвахме заедно на вашите изпълнения, заряд и желание за изява. Заслужено получавате отличия за труда, за магията, която създавате и предавате на всички ни. Честито на победителите в онлайн надпреварата! На всички вас пожелавам нови творчески успехи, здраве и благополучие! До нови срещи скъпи приятели! Ние казваме „Посрещаме гости,изпращаме приятели!“ Вие бяхте наши гости на страницата на фестивала. Вече сте наши приятели и ние ви очакваме на живо на сцената! Дано е скоро!

Онлайн фестивал с онлайн награди.

Ще получите дипломите и сертификатите си за участие чрез мрежите. Само купите ще бъдат изпратени до победителите чрез Спиди или Еконт.

Благодарим ви от сърце!

Сподели:

Още новини от деня