Вижте новоприетите за учебната 2021/2022 година студенти в Русенския университет в кои специалности няма да заплащат семестриални такси

Вижте новоприетите за учебната 2021/2022 година студенти в Русенския университет в кои специалности няма да заплащат семестриални такси

Съгласно Постановление на Министерския съвет на Република България, всички новоприети студенти за учебната 2021/2022 година в Русенския университет в специалностите:

– Български език и история;

– Педагогика на обучението по математика и информатика;

– Педагогика на обучението по физика и информатика;

– Педагогика на обучението по български език и чужд език;

– Финансова математика;

– Материалознание и технологии;

– Химични технологии,

се освобождават от семестриални такси за целия курс на обучението си.Кандидатстващите по тези специалности заплащат само 50 лева кандидатстудентска такса.

Сподели: