Вижте първия резултат от работата на Креативен център Русе

Вижте първия резултат от работата на Креативен център Русе

През септември започна съвместната работа на творци от Русе с помощта на Креативен център Русе. Млади хора с креативни идеи и занимания в областта на креативните индустрии сплотиха усилия, за да обединят идеите си и да създават съвместни проекти. На лице е и първият експеримент от тази работа. СЛед експеримент на няколко представители на екипа бе пресъздадена приказката „Доктор Ох Боли“ от Корней Чуковски от стари диапозитиви с помощта на модерните технологии. По този начин се запазва наследство и се дава възможност на съвременните деца да придобият представа как техните родители са се докосвали до света на приказките. Креативният център продължава да търси съмишленици. Ако имате интереси в областта на креативните индустрии заповядайте в групата:

Клип за вграждане:

Сподели: