Визията за университет/училище на бъдещето беше представена днес в Русенския университет

Визията за университет/училище на бъдещето беше представена днес в Русенския университет

Днес в Русенския университет беше представена Визията за университет/училище на бъдещето. Нейни автори са ректорът на русенската Алма Матер чл. – кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и проф. Ангел Смрикаров, ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии. Визията беше представена пред учители от три русенски училища: Общообразователно училище „Иван Вазов“, Професионална гимназия по Електроника и Електротехника „Апостол Арнаудов“ и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“.

В началото проф. Смрикаров обясни, че създаването на университети/училища на бъдещето, е обусловено от развитието на цифровата икономика и дигиталното общество. Университетът/ училището на бъдещето би следвало да предлага обучение през целия живот, с цел адаптация към непрекъснато променящия се пазар на труда.

След това беше предложена краткосрочна визия за университет/училище на бъдещето. В нея се предвижда в рамките на следващите 10 години създаването на смарт сгради, в смарт кампуси, разположени в смарт градове. Университетските кампуси ще бъдат изпълнени с монитори, интерактивни маси, холограми, 3D технологии, компютърни зали с добавена и виртуална реалност. Обучението ще бъде реално и дистанционно, като съотношението постепенно ще преминава в полза на дистанционното.

Далечната визия предвижда създаването на интерфейс „мозък-компютър“, чипове, които да бъдат имплантирани в човека и да обслужват изцяло ежедневните му ангажименти, свързани с парични преводи, информационен обмен и други.

В края на представянето, проф. Смрикаров отбеляза, че независимо от технологичния напредък и създаването на университети/училища на бъдещето, позицията на преподавателя винаги ще остане водеща в образователния процес.

Сподели:

Още новини от деня