ВиК – проектите в Русенска област обсъждаха Галин Григоров и зам. – министър Малина Крумова

Областният управител на област Русе Галин Григоров в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК се срещна с Малина Крумова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Срещата се осъществи по нейна инициатива като основната цел беше да бъде обсъдено на стратегическо ниво регионалното развитие на ВиК сектора.

По време на срещата заместник-министър Крумова запозна присъстващите със свършеното до момента по разработването на регионалните прединвестиционни проучвания, които са в основата на проектите за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. Регионалното инвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на област Русе, обслужвана от ВиК оператор – ВиК ООД гр. Русе се разработва въз основа на договор между Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството си на възложител на ДЗЗД „УОТЪР ДИЗАЙН – БКО“ – изпълнител. Основната цел на този договор е създаване на регионални прединвестиционни проучвания, на базата на които се определят параметрите за ВиК проекти с цел постигане съответствие с националното и европейското законодателство.

Г-жа Крумова заяви, че бенефициент по проектите по програмата е ВиК оператора, който ще получи безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма „Околна среда“. Тя акцентира, че е създадена и отлична организация и операторът ще работи в активно сътрудничество с Асоциацията по ВиК и общината, на чиято територията ще се извършват инвестициите. Ориентировъчната стойност на инвестиционното намерение е около 95 милиона лева. Предвижда се и подмяната на три действащи довеждащи водопровода с два нови с приблизителна дължина от 10 км, както и реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа с дължина около 61 км., а също и изграждането на канализационна система в кварталите Средна кула и Долапите.

Също така на предстоящо заседание на ВиК асоциацията ще бъде гласувана и инвестиционната програма на ВиК Русе за 2018 година, която предвижда около 3 милиона лева да се инвестират в подмяна на водопроводна инфраструктура в общините от региона.

В срещата участваха още заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията г-н Пламен Спасов, кметът на град Русе г-н Пламен Стоилов с неговия екип и кметовете и заместник-кметове на общините от територията на областта, управителят на ВиК оператора г-н Сава Савов, както и представители на „УОТЪР ДИЗАЙН – БКО“.

Сподели:

Още новини от деня