На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

ВиК – Русе внесе предложение за нови цени на ВиК – услуги за регулаторен период 2022 – 2021 година

„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе уведомява своите потребители, че на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване и одобряванена цени на водоснабдителни и канализационни услуги за периода 2022−2026 год. в лв/куб.м без ДДС, както следва:

УслугаМярка2022 г.2023 г.2024 г.2025 г.2026 г.
1.Доставяне на вода на потребителите
1.1.Битови и приравнените към тях потребителилв./куб.м2.1682.2982.5892.7612.929
2.Отвеждане на отпадъчни води
2.1.Битови и приравнените към тях потребителилв./куб.м0.2600.3760.4280.4720.541
3.Пречистване на отпадъчни води
3.1.Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребителилв./куб.м0.4160.4500.4590.4690.498
3.2.Промишлени и други стопански потребители
3.2.1.степен на замърсяване 1лв./куб.м0.4750.5140.5240.5350.569
3.2.2.степен на замърсяване 2лв./куб.м0.7210.7800.7960.8130.863
3.2.3.степен на замърсяване 3лв./куб.м0.9531.0311.0521.0751.141

Посочените цени са прогнозни и предстои да бъдат разглеждани и обсъждани между ВиК оператора и КЕВР, като утвърждаването им се извършва от КЕВР.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе

Сподели: