ВиК - Русе обяви нови цени на услугите от 1 юни

ВиК – Русе обяви нови цени на услугите от 1 юни

На основание Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № З-44/31.05.2022 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе се въвеждат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:

Сподели: