топла вода чешма

ВиК – Русе подготви нови цени на водата за периода до 2026 година, предстои утвърждаване от КЕВР, кубикът приближава 4 лева

Уважаеми потребители,

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги Ви уведомяваме за следното:

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване и одобряване на цени на предоставяните на територията, обслужвана от дружеството, ВиК услуги за регулаторен период 2022-2026 г. Предложението съдържа следните цени без ДДС:

УслугаМярка2022 г.2023 г.2024 г.2025 г.2026 г.
1.Доставяне на вода на потребителите
1.1.Битови и приравнените към тях потребителилв./куб. м2.0652.1812.4582.6162.768
2.Отвеждане на отпадъчни води
2.1.Битови и приравнените към тях потребителилв./куб. м0.2400.3480.3980.4400.505
3.Пречистване на отпадъчни води
3.1.Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребителилв./куб. м0.4090.4400.4480.4560.483
3.2.Промишлени и други стопански потребители
3.2.1.степен на замърсяване 1лв./куб. м0.4670.5020.5110.5210.551
3.2.2.степен на замърсяване 2лв./куб. м0.7090.7630.7770.7900.837
3.2.3.степен на замърсяване 3лв./куб. м0.9371.0081.0271.0451.107

Посочените цени са прогнозни. Предстои да бъдат разгледани от Комисията за енергийно и водно регулиране преди да бъдат утвърдени и да влязат в сила.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе 

Сподели: