вик русе лого

ВиК – Русе ще има нов управител

Извънредно общо събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Русе ще се проведе на 12 юни. Предстои то да гласува

  • по т. 1 от дневния ред:
  • Да се вземе решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД („В и К“ ООД) гр. Русе, във връзка с чл.9, ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерски съвет от 23.01.2018г. (обн. ДВ бр. 9 от 2018 г.)
  • по т. 2 от дневния ред:

       Да се упълномощи Министъра на регионалното развитие и благоустройство да проведе конкурсната процедура за избор на управител на дружеството.

Сподели:

Още новини от деня