Виртуална научна сесия за студенти, докторанти и млади учени се проведе в подсекция „Социални дейности“ на Русенския университет

На 28 май 2020 година в секция „Промоция на здравето и социални дейности“ – подсекция „Социални дейности“ към катедра „Обществено здраве и социални дейности“ се проведе Виртуална научна сесия за студенти, докторанти и млади учени (СНС’20). Студентите от специалност „Социални дейности“ представиха доклади в областта на историята и теорията на социалната работа, социалната работа с групи и изследване за интернет зависимостта. Преподаватели и техни колеги от специалността с интерес изслушаха докладите и наблюдаваха презентациите към тях. Модераторът на сесията доц. дн Сашо Нунев благодари на всички участници в събитието и пожела следващата година още по-голяма активност и разработване на нови доклади с интересна тематика.

Сподели:

Още новини от деня