Висока оценка за дейностите по международен проект Dare to care получиха студенти и преподаватели от специалност "Социални дейности" в Русенския университет

Висока оценка за дейностите по международен проект Dare to care получиха студенти и преподаватели от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет

Време за прочитане: 2 мин.

През февруари 2020 година студентът по социални дейности в Русенски университет „Ангел Кънчев“ Ахмед Хушам участва в проведено в град Рига, Латвия едноседмично обучение по Дейност № 1към Проект № 2019-3-LV02-KA105-002799 DARE TO CARE към програма Еразъм+. Водеща организация на проекта е Център „MARTA“  – Рига, Латвия, а участието е на основата асоциирано партньорство с Център Динамика – Русе, България. След завръщането на студента заедно с негови колеги партньори се проведе успешно обучение по 15 тематични модула от програмата на проекта. В него активно и с проявен интерес се включиха студенти от различни курсове в специалност „Социални дейности“ в Русенски университет.

В организацията и реализирането на обучението участваха и преподавателите по социална работа проф. дн Сашо Нунев и гл. ас. д-р Евгения Братоева.   

След приключването на обучителните дейности и проведеното анкетно проучване за установяване на мнението на участниците за тяхното качество и ефективност, проф. дн Сашо Нунев изпрати информация за постигнатите резултати на водещата организация по проекта Център „MARTA“ – Рига.

В отговор директорът на младежката програма в центъра Мадара Мазжане и екипът на проекта изразяват своята признателност и благодарност за реализираните дейности в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Виждането им е, че проведените онлайн обучителни сесии са допринесли за усвояване от участващите студенти на необходимите компетенции за създаване и поддържане на здравословни взаимоотношения със себе си, с връстници и други членове на обществото, както и за повишаване на осведомеността им относно проблеми на насилието и равенството между половете в даден контекст. Активността на участващите студенти и преподаватели в проекта е високо оценена от страна на Център „MARTA“ – Рига и в тази насока в писмото се посочва, че ще се има предвид за възможно бъдещо сътрудничество. Директорът на младежката програма Мадара Мазжане отбелязва, че проведените обучителни модули в Русенски университет „Ангел Кънчев“, България имат важно положително и качествено въздействие върху постигането на целите на проекта и осигуряването на неговата устойчивост в бъдеще.

Сподели:

Още новини от деня