мръсен въздух пушеци горене на отпадъци

Високи стойности на фини прахови частици са регистрирани снощи в Русе

Висока средноденощна стойност за показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) от 121,9 µg/m3 е регистрирана от АИС „Възраждане“ на 5 декември в Русе. Превишението на този атмосферен замърсител се дължи на отоплението в битовия сектор.

За разлика от централните части на града, данните от измервания на същия показател от Мобилната  автоматична станция, разположена на територията на Източна промишлена зона показват 4 пъти по-ниски стойности на фините прахови частици  10 микрона – 32,3 µg/m3.

Наличието на  мъгли, безветрие и температурни инверсии обуславят недоброто разсейване и задържането на атмосферните замърсители в ниските приземни слоеве.

Данните за качество на атмосферния въздух се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Сподели:

Още новини от деня