Високо отличие за Огнян Стамболиев

Високо отличие за Огнян Стамболиев в Румъния

Нашият критик и преводач получи наградата „Михай Еминеску”

На наскоро състоялите се „Дни на Михай Еминеску”, организирани от Мемориала „Еминеску”, в град Яш и в родното място на класика на румънската литература,  Ипотещ,  нашият преводач и критик Огнян Стамболиев получи най- високата румънска награда за художествен превод.

Наскоро той  предложи за първи път на българските читатели подборка от фантастичната проза и публицистиката на „последния романтик в европейската поезия”, под надслов „Бедният Дионис” / издание на „Авангардпринт”/. Преводът получи висока оценка от жури от три румънски университета – от еминесколози и професори- слависти.

В отговора си след приветствието на журито, Огнян Стамболиев сподели, че срещите му с румънската поезия и поети са били „най- щастливите дни в живота му”, а „великолепната проза на поета Еминеску за него е била истинско откритие”.

Иглика Пеева

Сподели:

Още новини от деня