Включват литературния туризъм като част от туристическите пакети в трансграничния регион

Включват литературния туризъм като част от туристическите пакети в трансграничния регион

В рамките на Литературния фестивал Писмени съкровища по Долен Дунав в библиотеката в Русе се проведе среща на мрежата от заинтересовани страни, създадена по проекта – културни институции, АБТТА, туроператори, НПО. Христо Медаров представи една от целите на проекта – разширяване на туристическите услуги чрез включване на литературния туризъм като част от туристическите пакети в трансграничния регион. Спаска Тарандова представи разработения в рамките на проекта сайт за литературен туризъм https://www.litdanube.eu/bg Партньорите по проекта призоваха учасниците от трансграничните области да задълбочат сътрудничеството си и да се възползват от постигнатото в рамките на проекта – 6 литературни маршрути и достъп до дигиталнизирано писмено наследство от България и Румъния.

Сподели: