Влакът Connecting Europe Express потегли днес следобед от София в посока Русе

Влакът Connecting Europe Express потегли днес следобед от София в посока Русе

Влакът Connecting Europe Express (Експрес „Свързана Европа“) потегли днес следобед от София в посока Русе. Композицията която ще свърже символично цяла Европа, стартира своето пътуване от Лисабон, Португалия, като страна председателстваща Съвета на Европейския съюз, и ще премине през столиците на страните членки на ЕС в пeриода до 7-ми октомври, когато ще завърши пътуването си в Париж.Connecting Europe Express ще спре в над сто населени места по време на петседмичното си пътуване. По маршрута на влака са планирани различни разяснителни кампании и дискусии за ползите от железопътния транспорт и какво трябва да бъде направено, за да се превърне в предпочитан за пътниците и бизнеса.Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 2019 г. ЕК представи концепцията за прилагане на т.нар. Зелена сделка, която налага сериозни мерки за ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. Амбициозният план е до 2050 г. Европа да бъде екологично неутрална от влиянието на въглеродни емисии.

Сподели: