луиза попова

ВМРО в защита на русенци от възможен замърсител на околната среда

Общински съветници от ВМРО заеха активна позиция на извънредното заседание на Постоянната комисия по екология към Общински съвет – Русе във връзка с изграждането на бъдещия завод за производство на латексови продукти в Русе от дружеството „ДД Логистика“ с едноличен собственик Красимир Даков и управител Борислав Даков. На заседанието председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, общинските съветници, медии и граждани изясняваха детайли около намерението на частния инвеститор да бъде изграден първият в България и втори в Европа завод, който ще използва за производството си синтетичния каучук нитрил. Болезнената за русенци тема за чистотата на въздуха и околната среда, и съответно спазването на задължителните процедури при стартиране на подобно производство, бе в основата на въпросите, а те бяха свързани най-вече със суровината, която ще се използва в бъдещия завод за балони, ръкавици и кондоми, с начина, по който той ще функционира, и с екозащитата, която ще осигури на русенци.

Кандидатът за народен представител от листата на ВМРО от 19 МИР-Русе Луиза Попова – общински съветник от групата на „Патриотите-ВМРО“ се включи с резонни въпроси, подчертавайки значимостта в Русе да бъдат създадени условия за повече работни места, но само и единствено, ако това не води до нови замърсители на атмосферния въздух и вреди за околната среда. Тя споделя мнението, изказано и от юриста – експерт по екологични въпроси Анатоли Казаков, че ако Даков беше извършил доброволно необходимата процедурата за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), нещата вече щяха да имат яснота.

ВМРО заявява своята категорична позиция против допускане на производства със съмнителна степен на екозащита на територията на Русе. Изстрадалото русенско гражданство има нужда от солидни гаранции за чист въздух и липса на отрови в околната среда и водите.

Сподели: