Водноспасителната служба при БЧК - Русе помогна по време на фестивала на драконовите лодки

Водноспасителната служба при БЧК – Русе помогна по време на фестивала на драконовите лодки

През изминалия уикенд, 22-23.06.2024 год., два мобилни екипа със спасителни лодки на Водноспасителната служба при БЧК – Русе участваха в първия за града Фестивал Драконови Лодки, организиран от Община Русе.

Мобилните екипи включваха водни спасители и членове на звеното за работа при водни инциденти на екипа за реакция при бедствия, аварии и кризи.

По време на събитието освен реализиране на превантивни мерки и наблюдение, мобилните екипи са реагирали на един инцидент с драконова лодка, без пострадали, като са оказали съдействие за извличане и извозване на гребците от езерото – чрез спасителни средства и спасителни лодки.

Очаква се през 2025 година Русе да бъде домакин на Световното първенство с драконови лодки, като БЧК-Русе получи покана за обезпечаване на събитието.

Сподели: