Започва работата на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в Русе

Временни промени в обслужването на мобилните центрове за разделно събиране в Русе

В периода  21 – 25 август мобилният център за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на ул. „Щип“ в кв. „Ялта“ няма да обслужва граждани. Вместо него ще заработи този, разположен на ул. „Муткурова“ №86 в кв. „ЦЮР“, като работното време остава от 15 до 17:30 ч.

Мобилният център в кв. „Здравец- Север“ на ул. „Родопи“, намиращ се между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“, ще продължи своята дейност.

Предвижда се през месец септември поетапно да бъдат въведени в експлоатация и останалите мобилни центрове.

Сподели: