300 нови и по - големи контейнери с по-широки отвори ще бъдат разположени в централна градска част на Русе

Временно се променя местоположението на съдовете за отпадъци по ул. „Алеи Възраждане“

Община Русе уведомява гражданите, живеещи в района на ул. „Алеи Възраждане“, че се налага да бъде извършена временна промяна на разположението на съдовете за отпадъци.

Тя се налага във връзка с изпълнението на проект на Вик ООД-Русе за обект: „Реконструкция на ВИК мрежи в гр. Русе; Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи“, въведената временна организация на движението, както и поради невъзможността за преминаване на специализираните сметоизвозващи автомобили по трасето.

До момента на ул. „Алеи Възраждане“ в участъка от ул. „Битоля“ до ул. „Яребична“ бяха налични 3 точки с разположени съдове за отпадъци, както следва:

– между бл. „Искър“ и бл. „Простор“ – съд за битови отпадъци (сив);

– при Дом за стари хора „Възраждане“ – съдове за битови отпадъци и съдове за отпадъци от опаковки (цветни);

– при бл. „Марс“ – съд за битови отпадъци (сив) и съдове за отпадъци от опаковки (цветни).

Точките на бл. „Марс“ и Дом за стари хора „Възраждане“ ще бъдат обединени в наличната точка между бл. „Искър“ и бл. „Простор“.

След приключване на строително-ремонтните дейности по обекта на ВиК ООД-Русе съдовете ще бъдат върнати на досегашните им позиции.

Сподели: