Времето на изолацията в детските градини, поради нарастването на заразата отмина

Времето на изолацията в детските градини, поради нарастването на заразата отмина

Времето на изолацията в детските градини, поради нарастването на заразата отмина.

В продължение на десет дни продължиха виртуалните срещи на специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”.

През цялото време лекарите Боряна Тодорова и Веска Христова, Айтен Мустафова – психолог, Йорданка Тодорова – психолог, Диана Петрова – специален педагог, Десислава Банчева – логопед, Пламена Габровска – социален педагог, по предварително уговорен график по часове работиха с децата. Ограниченията, заради епидемията не можаха да попречат на консултациите, защото специалистите и родителите вече имаха опит в онлайн връзките от предишното затваряне на детските градини. В работата активно участие вземаха и социалните работници и медиаторите като част от екипа на проекта.

Сподели: