Връзката между образованието, трудовия пазар и бизнеса обсъждат на конференция в Русенския университет

Възможностите, добрите практики и инструментите за решаване на проблема с недостигащата квалифицирана работна сила са част от темите, които обсъждат участниците в конференция „Образование, трудов пазар и бизнес“, организирана от Русенския университет и Агенцията по заетостта. Участници в конференцията са народният представител Светлана Ангелова, която е и заместник председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика, областният управител на Област Русе – Галин Григоров, председателят на Общинския съвет в Русе и председател на Общото събрание на Русенския университет – чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта – Драгомир Николов и зам. изпълнителният директор на Агенцията – Татяна Пашинова, Мариела Личева – директор „Здравни и социални дейности“ в Община Русе, изпълнителният директор на Еврорегион Данубиус – Лили Ганчева, Дору Драгомир – президент на Двустранната търговска камара България-Румъния.

Министърът на труда и социалната политика – Бисер Петков отправи приветствие в началото на форума и подчерта, че близо 31 300 младежи (до 29 години) са започнали работа на първичния пазар на труда чрез посредничеството на Агенцията по заетостта за първите девет месеца на тази година, а за цялата 2016 г. техният брой е 40 269. Министърът заяви, че постигането на баланс между търсенето и предлагането на работна сила в днешния глобализиран и високотехнологичен свят е трудна задача, за чието решаване са необходими съвместни усилия от страна на образованието, бизнеса и институциите на пазара на труда.

Ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева заяви пред аудиторията, че днешната конференция е резултат от активната работа на висшето училище с Агенцията по заетостта и припомни, че през 2015 година е подписан договор за сътрудничество между двете институции. Тя връчи Кристалния знак на университета на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, а директорът на Агенцията по заетостта получи благодарствена грамота за дългогодишно партньорство.
Първият панел от конференцията бе модериран от чл.-кор. проф. Христо Белоев. „Стратегии за подобряване на пазара на труда“ бе темата на доклада на директора на дирекция „Анализи, наблюдение и планиране” към Агенцията по заетостта – Анна Делибашева. Тя запозна публиката с европейските директиви, които регулират този процес.

Ректорът проф. Велизара Пенчева говори за връзката между висшето образование и пригодността за заетост. Тя съобщи данни от националната статистика, според които 32% от българите имат висше образование. Проф. Пенчева акцентира върху неравномерното разпределение на университетите на територията на България и посочи, че около 75% от тях са концентрирани в южната и югозападната част на страната.

Предвид нуждата от адаптиране на образованието към реалностите на новите технологии, екип от млади учени от Русенския университет представи пред аудиторията виртуален музей и приложение за преобразуване на снимки в 3D изображения. Проф. Белоев добави, че в университета се правят стъпки за използване на новите технологии в обучението на студентите, като предстои издаването на учебник, в който материалът ще бъде илюстриран чрез добавена реалност.

Президентът на Двустранна търговска камара България-Румъния Дору Драгомир говори за мобилността на работната сила, като решение за икономическото развитие на граничния регион. Езиковата бариера и липсата на доверие между работници и работодатели от двете страни на Дунав все още ограничават наемането на персонал. За да се облекчи този процес, каза той, всички заинтересовани страни трябва да дадат своя принос, като е необходимо медиите да разясняват по ясен и достъпен начин нуждите на бизнеса. На 23 ноември в Канев център предстои среща на работодатели от Румъния и търсещи работа от България, на която фирми ще предлагат възможности за професионално развитие в северната ни съседка.

Преди началото на конференцията „Образование, трудов пазар и бизнес“ във фоайето на Ректората беше открита традиционната изложба на печатни и електронни издания на преподаватели, докторанти и студенти от Русенския университет. Министър Бисер Петков връчи грамотите на класираните на първо място в някои от категориите. В експозицията бяха представени 199 монографии, студии, книги, учебници, дисертации, научни публикации и др.

Сподели: