Връчването на дипломите на отличниците и първенците за всички специалности в Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе на 23 септември

Връчването на дипломите на отличниците и първенците за всички специалности в Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще се проведе на 23.09.2021 г. (четвъртък) от 9.30-11.00 ч. в двора на университета. Връчването на дипломите за всички студенти от ФЕЕА ще се състои на 24.09.2021 г. (петък) в интервала между 11:00 и 13:00 часа. Връчването на дипломите ще се проведе в двора на Университета на поляната вляво от изхода на Централен корпус към двора. Входът към двора ще се осъществява от портала под топлата връзка между Централен корпус и Корпус 2.

Сподели: