Връчени са юбилейни отличия на членове на академичната общност по повод 75-годишнината на Русенския университет

Връчени са юбилейни отличия на членове на академичната общност по повод 75-годишнината на Русенския университет

Днес, 15 декември (вторник) 2020 г., ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и ректорското ръководство на Русенския университет връчиха официално юбилейни отличия на членове на академичната общност по повод 75-годишнината на висшето училище, съгласно издадена заповед №1968 (3 ноември 2020 г).

С юбилеен плакет и диплом са отличени катедрени колективи, културни и спортни клубове на университета, както и 15 представители на академичната общност със значителен принос за развитието на университета – ректори, заместник-ректори, декани и изявени служители. Днес, отличия бяха връчени на Танцов състав „Хармония“ (г-жа Веселина Монова), катедра „Телекомуникации“ (ръководител доц. Георги Христов), Културните клубове (г-жа Светла Минкова), проф. д-р Ангел Смрикаров  и проф. дн Михаил Илиев (факултет „Електротехника, електроника и автоматика“) и г-жа Яна Кралева (главен счетоводител).  

С юбилейна значка и диплома се награждават 56 представители на академичната общност от ръководния състав на университета, преподаватели и студенти.

Днес, отличия бяха връчени на доц. д-р Стоян Казанджиев,  проф. Иван Евстатиев , доц. д-р Лидия Георгиева – Ангелова, засл. доц. Стоянка Смрикарова , доц. д-р Валентин Стоянов (факултет „Електротехника, електроника и автоматика“), доц. д-р Митко Маринов, доц. д-р Николай Колев, проф. д-р Христо Станчев (факултет „Транспортен), проф. д-р Маргарита Теодосиева (факултет „Природни науки и образование“), проф. дфн Пенка Ангелова и доц. д-р Иван Митев (факултет „Бизнес и мениджмънт“), засл. доц. Петър Русев (факултет „Аграрно-индустриален“). 

Юбилейните отличия се присъждат в знак на признание за принос към развитието на Русенския университет, към неговото утвърждаване като авторитетна и влиятелна  институция за висше образование в национален и международен мащаб.

Сподели: