Всеки ден 250 души в Русе се възползват от „Топъл обяд в извънредно положение“

Всеки ден 250 души в Русе се възползват от „Топъл обяд в извънредно положение“

В изпълнение на Договор № ФС01-0472/24.04.2020 г., сключен между Агенция за социално подпомагане и Община Русе, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020”, утвърдена със заповед РД01-209/27.03.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика се реализира проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Русе“.

         Приготвянето на топлия обяд се извършва от Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария“ за 250 потребители с постоянен или настоящ адрес в община Русе. Топлият обяд се предоставя на потребителите в техните домове.

Периодът на изпълнение на Целевата програма е от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. В момента е подадено искане за удължаване срока на проекта до 24.07.2020 г. Целта на проекта е в условията на настъпилата епидемична обстановка и последствията от нея да се подкрепят лица с ниски доходи, под линията на бедност, които са поставени под задължителна карантина, уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и имат нужда от подкрепа и лица, които поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да осигурят сами своите ежедневни потребности от храна.

За обезпечаването на тази инициатива от Агенция социално подпомагане са осигурени средства за храна в размер на 2,50 лв. средно месечно за порции храна, включващи – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, както и 0,40 лв. за други разходи – транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и др. Допълнително е включен човешки ресурс, като персонал за приготвянето на обяда, екипи за разноса по домовете на потребителите, автомобилен парк, гориво, както и други допълнителни разходи, необходими за качественото изпълнение на проекта, които  са осигурени от Община Русе.

Изградената организация на разнос наложи и промяна на работното време на екипа на Обществената трапезария от 6:00 часа сутринта, като така се гарантира осигуряването на готовата храна във времето от 9:00 до 9:30 часа. Приготвената храна се пакетира и в 10:00 часа започва разнасянето й по домовете на потребителите от служители на Обществената трапезария, Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня, общински служители и служители  на отдел „Социални дейности“ на Община Русе.

Разносът на топлия обяд се извършва с автомобили на Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и с допълнителен ресурс от ведомствения автомобилен парк на Общината, за да се покрият направленията, в които има заявено включване на лица от целевите групи. Всеки делничен ден приготвеният обяд достига до нуждаещите се до 12:30 часа.

Сподели: