Все по-активна екологична политика провежда Община Русе. Екоавтомобили и рециклируеми съдове за социалните дейности, и намалено количество на депонираните отпадъци са част от предприетите стъпки

Все по-активна екологична политика провежда Община Русе. Екоавтомобили и рециклируеми съдове за социалните дейности, и намалено количество на депонираните отпадъци са част от предприетите стъпки

2500 лв. годишно спестява на русенци екоавтомобилът, с който служителите от Домашния социален патронаж доставят ежедневно храна на лица в пенсионна възраст и лица с увреждания със съответните решения на ТЕЛК или НЕЛК в домашна среда.

Той беше закупен през февруари и е един от 8-те автомобила, които обслужват 555 души в Русе и 14 населени места от общината. С едно зареждане, траещо около 5-6 часа, превозното средство изминава 123 км в градски условия. Управителят на социалната услуга  Светлин Христов вече е отправил предложение към общинското ръководство за поетапна подмяна на целия автопарк, с което биха се спестили близо 20 хил. лв. за гориво, 18 хил. лв. за поддръжка и ремонт на старите автомобили и ще се постигне добър екологичен ефект, тъй като електромобилите са с 0% вредни емисии.

И друга екологична промяна е факт в Община Русе. Съгласно европейската директива Домашният социален патронаж замени съдовете за храна от ЕРS (екструдиран полистирен) и стиропор с полипропиленови, които се рециклират и са произведени в България. Желанието е следващият договор да бъде за съдове, изработени от захарна тръстика, 100% биоразградими и компостируеми. Макар към момента цената им да е по-висока, предстои облагането с такси на всички пластмасови продукти за еднократна употреба, което ще доближи стойността им до тази на биоразградимите алтернативи.

Общинското ръководство продължава да предприема стъпки за намаляване количеството на депонираните отпадъци и цялостното намаляване на негативния отпечатък от човешката дейност върху природата, тъй като освен щадящи околната среда тези действия са и икономическо по-изгодни за русенци.

Сподели: