Областният управител Галин Григоров: Всеки от нас да прояви разбиране и да спазва наложените мерки !

Всички институции в Русенска област са в постоянен контакт за актуалната обстановка с коронавируса

Областният управител на област Русе Галин Григоров поддържа постоянен контакт с всички институции от сформирания в края на месец февруари Кризисен щаб относно недопускане разпространението на заболяването COVID-19. Постоянно се следи епидемиологичната обстановка както в страната, така и в чужбина. Областният управител в качеството си на председател на Щаба е в ежедневен контакт и с отговорните институции на национално ниво.

Припомняме, че конкретна информация във връзка с актуалната обстановка на територията на региона относно коронавируса, може да бъде получавана единствено и само от РЗИ – Русе. Веднага след получаване на необходимата и обобщена информация в максимално кратки срокове от страна на Областна администрация Русе се изготвя прессъобщение, което се предоставя на представителите на медиите, а също така то може да бъде прочетено от всеки и на уебсайта на институцията.

Важно е да се отбележи, че служителите в отдел „Противоепидемичен контрол“ на Регионалната здравна инспекция са ангажиран както с извършването на епидемиологичните проучвания на болни от COVID-19, така и с установяване, издирване и оценка на риска на техните контактни лица и последващо връчване на предписания за поставяне под карантина на заболелите и техните контактни лица, въвеждане на данни в Информационната система, а също и участие в дежурства на ГКПП „Дунав мост“ при Русе. Постоянно от Регионалната здравна инспекция извършват съвместни проверки заедно със служители от Областната дирекция на МВР и Община Русе относно спазването на наложената карантина на съответните лица. Институцията е и в непрекъснат контакт с всички лечебни заведения от Русе и региона. Не по-малко внимание трябва да се обърне и на факта, че епидемиологичните проучвания на всички лекувани от коронавирусна инфекция пациенти в Русе, независимо от коя област са те, се извършват от инспекторите в отдел „Противоепидемичен контрол“ към РЗИ – Русе. Освен това три от длъжностите в отдела са вакантни, а един главен инспектор е в продължителен отпуск по болест, което означава, че всички споменати по-горе дейности, както и текущата работа на отдела се разделя между осем инспектора, началника на отдела и директора на Дирекция „Надзор на заразните болести“.

Информацията трябва да бъде прецизно анализирана преди да бъде поднесена на обществото. Всяка прибързана, неточна и непроверена информация би довела до заблуда на хората.

Сподели:

Още новини от деня