Русе-център

Всички общински търговски дружества ще бъдат освободени от внасяне на дивидент за финансовата 2023 г. в бюджета на Община Русе

На 23 април на свое заседание Комисията за оценка на финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2023 г. изслуша докладите на управителите на осемте търговски дружества със 100% общинско участие в капитала – „Общински пазари” ЕООД, „Общински транспорт – Русе“ ЕАД и шест лечебни заведения, и разгледа и анализира техните годишни финансови отчети за 2023 г.

С положителен финансов резултат за 2023 г. приключват „Общински пазари“ ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

Със загуба за финансовата 2023 г. приключват „Общински транспорт Русе“ ЕАД и „Медицински център 1 – Русе” ЕООД.

След извършения анализ на финансово-икономическото състояние и резултати на общинските еднолични търговски дружества комисията ще предложи на Общинския съвет да бъдат приети техните годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността за 2023 г. и да бъдат избрани проверители – регистрирани одитори, определени след проведена от всяко дружество процедура. Комисията също ще предложи на Общинския съвет всички общински търговски дружества да бъдат освободени от внасяне на дивидент за финансовата 2023 г. в бюджета на Община Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ през отминаващата седмица.

Сподели: