община русе

Всички работещи в детските ясли и градини на Община Русе ще получат допълнително възнаграждение през този месец

Време за прочитане: < 1 мин.

На 05.12.2019 г. се състоя работна среща между общинска администрация и представители на РС КНСБ и КТ „Подкрепа“. Поводът за срещата беше предоставянето на отчет на изпълнението на бюджета на Община Русе към 30.11.2019 г. за дейността на детските ясли, детска млечна кухня и здравни кабинети в детски градини и училища.

Срещата беше водена от г-н Енчо Енчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ и на нея присъстваха г-жа Емилия Пенева – директор дирекция „Финансово-стопански дейности“; Катя Петрова – ЗА директор дирекция „Здравни и социални дейности“; Радостина Пейкова – началник отдел „Обществено здраве“, Мариана Билчева – главен счетоводител ФС”Детски ясли, ДМК и МОО”, председателят на Регионалната секция на КНСБ – Боянка Димитрова, председателят на КТ „Подкрепа“ – Кирил Черкезов и представители на синдикални секции.

След обсъждане на изпълнението на бюджета за функция „Здравеопазване“, г-жа Билчева информира, че са реализирани икономии за второто шестмесечие и всички служители, работещи в дейност „Детски ясли, ДМК и ОДЗ“ и дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“ ще получат към заплатите за месец декември, допълнително материално стимулиране.

Разгледан беше и въпросът за увеличение на заплатите на медицинските специалисти. В началото на следващата година, след като бъдат утвърдени натуралните показатели и финансовите им измерения ще се изготвят разчети и ще се представят възможностите за увеличение на заплатите на медицинските специалисти от здравните кабинети и служителите в детските ясли и детска млечна кухня.

Сподели:

Още новини от деня