Всички услуги на най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network са изцяло онлайн и безплатни за фирмите

Всички услуги на най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network са изцяло онлайн и безплатни за фирмите

Бизнес центърът за подпомагане на МСП е част от най-голямата европейска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network, с офиси в над 60 държави и над 600 партньорски организации в Европа и по света.

Създадена от Европейската комисия през 2008 година, целта на мрежата е да съдейства на бизнеса и на изследователските организации да повишат своята конкурентоспособност и им съдейства за достъп до европейски и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации.

В тези трудни времена и за българските фирми, Мрежата продължава да предоставя подкрепа напълно безплатно. Центърът от мрежата в Русе може да помогне за подобряване на продукти и услуги или да за тяхното популяризиране на външни пазари; за намиране на чуждестранни доставчици, купувачи или партньори за международни проекти; да консултира относно иновации, финансиране, нормативни изисквания и законодателство на други държави и др. Сътрудничеството с клиентите на Мрежата може да се осъществява освен в офиса на Бизнес центъра в Русе, така и изцяло в електронна среда – чрез ел. поща и обмен на файлове с информация и/или по телефон.

Представители на всяка фирма могат да се включат в организираните от Enterprise Europe Network – Русе или партньорите им от мрежата информационни семинари и обучения по актуални бизнес теми, както и б2б събития (за търсене на партньори), без такси за участие. Голяма част от тях вече се провеждат онлайн, което спестява ценно време и допълнителни финансови разходи. Всеки клиент на Мрежата може да подаде профил на своята фирма и да стане част от огромната база данни на Enterprise Europe Network, както и да открие партньори сред вече регистрираните МСП от Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

Всички желаещи да научат повече за услугите на Enterprise Europe Network и да преценят как могат да се възползват от тях, могат да се свържат с центъра в гр. Русе на:

Enterprise Europe Network – Русе

Русе, ул. „Кресна“ 14

телефон: (082) 821 472

мейл: enterprise-europe-network@smebg.net

http://www.facebook.com/eenruse
Сподели:

Още новини от деня