община борово

Всички ученици от осми и девети клас в Община Борово ще получават безплатен обяд

Общински съвет – Борово даде своето съгласие да се предоставя безплатен обяд на 14 ученика от VIII клас и на 11 ученика от IX клас на Обединено училище „Св. Кл. Охридски“ – Борово за учебната 2018/2019 година. Необходимите средства до 31.12.2018 г. в размер на 3570 лв. ще се осигурят от собствените приходи по бюджета на Община Борово като дофинансиране на Обединено училище „Св.Кл.Охридски“ гр.Борово за дейност/322/ “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, § 10-11 „храна“. Кметът на Община Борово трябва да осигури необходимите средства за периода от 01.01.2019 г. до края на учебната 2018/2019 г. в бюджета на Община Борово за 2019 г.

Сподели: