Всички 265 общини в България ще получат данни по 31 показателя за броя на жилищата и домакинствата в тях, събрани по време на Преброяване 2021 г., за да определят по нов начин таксата за битови отпадъци

Всички 265 общини в България ще получат данни по 31 показателя за броя на жилищата и домакинствата в тях, събрани по време на Преброяване 2021 г., за да определят по нов начин таксата за битови отпадъци

Всички 265 общини в България ще получат данни по 31 показателя за броя на жилищата и домакинствата в тях, събрани по време на Преброяване 2021 г., за да определят по нов начин таксата за битови отпадъци. Това съобщи председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов пред участниците в Шестия национален форум на общинските данъчни експерти, организиран от Националното сдружение на общините в Република България.

Безвъзмездното предоставяне на информацията е по силата на меморандума за сътрудничество между НСИ и НСОРБ, подписан на 13 септември т.г. Данните ще се използва от общините при определянето на една от трите обсъждани в момента основи за определянето на новия размер на таксата за битови отпадъци, който ще влезе в сила от 1 януари 2025 г.

Сподели: