съдебна палата русе

ВСС назначи младши съдия от Ловеч в Районен съд – Русе

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, назначи Кристиан Гюрчев – младши съдия в Окръжен съд – Ловеч, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Русе, считано от датата на вземане на решението. На съдия Гюрчев е възложено да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Сподели:

Още новини от деня