съдебна палата русе съд прокуратура

Встъпване на професионален домоуправител в русенски вход разкри голяма кражба на бившата му касиерка

В периода 01.04.2014 г.-01.12.2016 г. И. М. изпълнявала длъжността “касиер” на вх.2 на бл. ….В това си качество тя събирала месечните такси за управление и поддръжка на общите части от живущите, като следвало да заплаща и разходите на етажната собственост. На 01.12.2016 г. ОС на ЕС взело решение да възложи управлението на общите части на професионален домоуправител-“…” ЕООД, представлявано от Ц.Ц.Ц. Последният трябвало да осъществява и правомощията на “касиер”.

В тази връзка ответницата следвало да предаде наличната в нея документация, както и касовата наличност. Това било направено чак през май 2017 г. Извършената ревизия на касовата наличност установила липси от 2 547,72 лв. За това бил съставен Констативен протокол от 11.06.17 г. Ответницата била поканена да възстанови сумата. Това не е направено до момента. Така Районен съд – Русе осъди И.Й.М. да заплати на етажната собственост на вх.2 на бл. …, ул. … № …, гр. Русе, представлявана от професионален домоуправител сумата от 2 547,72 лв.- представляваща неотчетени парични средства от касова наличност на ЕС за периода 01.04.2014 г.-01.12.2016 г., ведно със законната лихва върху нея от 03.082.2017 г., с обезщетение за забава за времето 01.12.2016 г.-02.08.2017 г. от 174,44 лв., както и 651,90 лв.-разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"