ВТАС гледа дело по обвинение срещу служител на МВР- Русе, обвинен в разгласяване на информация, представляваща държавна тайна

Великотърновският апелативен съд насрочи дата за разглеждане на ВНОХД 16/2018 г. (Делото e по обвинение срещу служител на РУ на МВР – Русе, обвинен в разгласяване на информация, представляваща държавна тайна, както и в противозаконно държане на боеприпаси). Първото заседание по въззивното дело се провежда сега.

Със своя присъда от 13.11.2017 г. по НОХД 497/2016 г. Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия В. Н. Д. от гр. Русе за виновен в това, че на 16.11.2016 г. и на 17.11.2016 г. в гр. Русе, в условията на продължавано престъпление – на два пъти, като служител в Първо РУ на МВР – Русе на длъжност Разузнавач V степен, Група „Противодействие на Криминалната престъпност“, Сектор „Криминална полиция“ при Първо РУ на МВР – Русе, разгласил информация, представляваща държавна тайна по смисъла на чл. 25 от ЗККИ – като тази информация се съдържа в план относно провеждане на действия по разследването по прокурорска преписка на ОП-Русе, класифициран с гриф за сигурност „Поверително“ и свързаните с него оперативно-издирвателни мероприятия (ОИМ), като съобщил на М. И. И. за извършваните действия и лица по плана и ОИМ, която информация му станала известна по служба.

На основание чл. 357, ал. 1, изр. 1 от НК, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, ОС-Русе осъдил подсъдимия на 3 години лишаване от свобода за това деяние.

Подсъдимият е бил признат за виновен и в това, че през периода от 02.09.2016 г. до 15.12.2016 г. в гр. Русе, разгласил на М. И. И. сведения от друго естество – информация, съдържаща се интегрирана информационна система „Справки“ на МВР, отнасяща се до две лица, а именно – данни от националния регистър на българските данни за самоличност – адресна регистрация, както и данни от АИС „КАТ“ – регистрация на МПС и техните собственици, което не представлява държавна тайна, но чието разгласяване е забранено със закон.

На основание чл. 360 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд определил наказание от 1 година лишаване от свобода за това деяние.

В. Н. Д. бил признат за виновен и в това, че на 16.12.2016 г. в гр. Русе, държал боеприпаси за огнестрелни оръжия – 56 броя пистолетни патрони, калибър 9х18мм., без да има надлежно разрешение за това.
На основание чл. 339, ал. 1, пр. 2 от НК и чл. 54 от НК, ОС-Русе го осъдил на 2 години лишаване от свобода за това деяние.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, първоинстанционният съд наложил едно общо наказание измежду определените за отделните деяния, а именно най-тежкото от тях – 3 години лишаване от свобода, което подсъдимият да изтърпи при първоначален общ режим.

Срещу присъдата на Окръжен съд – Русе е постъпил въззивен протест на Окръжна прокуратура – Русе. В него се твърди неправилност на присъдата, поради явна несправедливост на наложеното наказание, като се излагат съображения за това. С протеста се моли общото наказание, наложено на подсъдимия на основание чл. 23 ал. 1 от НК да бъде увеличено от три на пет години лишаване от свобода.

Срещу присъдата е постъпила и въззивна жалба от защитника на подсъдимия. Прави се оплакване, че постановената присъда е неправилна. Защитникът моли тя да бъде отменена, като деянието по чл. 357 ал. 1 от НК (разгласяване на сведения, представляващи държавна тайна) бъде преквалифицирано в такова по чл. 360 от НК (разгласяване на сведения, които не представляват държавна тайна, но разгласяването им е забранено със закон), както и подсъдимият да бъде оправдан по обвинението по чл. 339 ал. 1 от НК (противозаконно държане на боеприпаси), поради наличие на основанията за прилагане на чл. 9 ал. 2 от НК (малозначителност)

На основание въззивният протест и въззивната жалба, делото е изпратено в Апелативен съд – Велико Търново, като след постъпването му е извършено разпределение на случаен принцип, посредством Централизираната система за разпределение на делата, като за докладчик по делото е определен съдия Петя Стоянова. Извършен е видеозапис на разпределението, съгласно възприетата практика на ВТАС по отношение делата с висок обществен интерес.

Сподели:

Още новини от деня