съдебна палата русе съд прокуратура

ВТАС не пусна от ареста един от обвиняемите за убийството на Ери Пехливанян

След проведено открито съдебно заседание състав на Апелативен съд – Велико Търново потвърди определение на Окръжен съд – Русе, потвърждаващо определение на същия съд от 20 януари т. г. с което по отношение на обвиняемия Гарабед Веринян (роден през 1972 г.) е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

 Веринян е бил привлечен в качеството на обвиняем на 18 януари т.г., като Окръжна прокуратура – Русе му е повдигнала три обвинения: отвличане с користна цел, като деянието е извършено от повече от едно лице; грабеж, в съучастие с още едно лице, като е отнета сумата от 65 000 лева от владението на собственичката и убийство, извършено в качеството на помагач, като е подпомогнато друго лице да умъртви другиго – Еранухи Пехливанян от Русе, като убийството е извършено с цел да се прикрият други престъпления – отвличане и грабеж.

Обвиняемият е поискал по реда на чл. 65 ал. 3 от НПК чрез своя упълномощен защитник изменение на взетата му с определение на ОС-Русе по ЧНД 67/2022 г. мярка „задържане под стража“ в по-лека такава. Със свое определение от 7 юни, Окръжен съд – Русе е отхвърлил искането и е потвърдил мярката за неотклонение. Обвиняемият е обжалвал това определение пред Апелативен съд – Велико Търново.

Съставът на Апелативен съд – Велико Търново намира жалбата за неоснователна. Въззивният съд приема като правилен извода на ОС-Русе, че от събраните по делото доказателства по несъмненен начин се установява наличието на всички предвидени в чл. 63 ал. 1 от НПК предпоставки, както по отношение наличието на обосновано предположение за авторството на деянията, така и за реалната опасност да се укрие и/или извърши престъпление. Не се споделят доводите на защитата по отношение на продължителността на задържането и твърдението за наличие на прекомерност – срокът на задържането е в рамките на разумното, около 5 месеца, а изменението и в по-лека такава не би постигнало целите на чл. 57 от НПК.

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно.

Сподели: