Мълчалив протест пред Русенския районен съд организираха тази сутрин близките и приятелите на убития Алекс от Бяла

ВТАС обяви за решаване делото за смъртта на 18-годишния Алекс от Бяла

Състав на Апелативен съд – Велико Търново разгледа в открито съдебно заседание днес ВНОХД 237/2020 г. В хода на заседанието бе разпитан свидетелят Ж. Г. Й. и бе прието заключението на назначената тройна комплексна допълнителна съдебно-медицинска експертиза след като бяха разпитани и изготвилите я вещи лица. Със съгласието на страните, съдът прие да не провежда допълнително издирване на свидетеля Р. Н. К., който бе призован за днешното заседание и на основание чл. 281 ал. 1 от НПК прочете показанията му дадени в хода на досъдебното производство.

В хода на съдебните прения, представителите на Апелативна  прокуратура поискаха от съда да потвърди изцяло присъдата на Окръжен съд – Русе по НОХД 207/2018, с която подсъдимият В .И. М. е  признат за виновен в това, че на 08.07.2017 г., в гр. Бяла, умишлено умъртвил А. С. А. (р. 1999г.) по хулигански подбуди, поради което и на основание чл. 116 ал. 1, т. 11, пр. 1 вр. чл. 115 (Убийство по хулигански подбуди) е осъден от първоинстанционния съд на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Представителят на защитата заяви, че поддържа въззивната си жалба срещу присъдата на ОС-Русе с искане същата да бъде отменена като необоснована и незаконосъобразна и подсъдимият да бъде оправдан по обвинението по чл. 116 ал. 1 т. 11 пр. 1, вр. чл. 115 и вместо това деянието да бъде преквалифицирано от съда в такова по чл. 124 ал. 1 от НК (смърт по непредпазливост, в следствие на умишлено нанесена телесна повреда).

В правото си на лична защита и последна дума, подсъдимият поиска от съда справедливост.  

След приключване на съдебното следствие и съдебните прения, съдебният състав на Апелтивен съд – Велико Търново обяви делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Сподели: