темида съд дело

ВТАС ще се произнесе по делото за загинал при ПТП край Глоджево

С присъда от 08.07.2019 г. по НОХД 793/2019 Окръжен съд – Русе е признал подсъдимия З.М. К. от гр. Глождево за виновен в това, че на 22.06.2014 г. в гр. Глождево, обл. Русе, на третокласен път Дряновец – Глождево/Сеново, при управление на МПС – лек автомобил Ауди 80, нарушил правилата за движение: чл. 25 ал. 1 от ЗДвП – като завил наляво за навлизане в крайпътен имот и преди да започне маневрата не се убедил, че нямало да създаде опасност за участника в движението – мотоциклет „Ямаха“ , управляван от Ф. Х. К. от гр. Глоджево, обл. Русе, който минавал покрай него и извършил маневрата, като не се съобразил с неговото положение, посока и скорост на движение; чл. 25 ал. 2 изр. 1 от ЗДвП – при навлизане от дясна в лява пътна лента на платното за движение не пропуснал пътното превозно средство – мотоциклет „Ямаха“ и чл 37 ал. 2 от ЗДвП – като водач на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво, за навлизане в крайпътна територия – бензиностанция, не пропуснал пътно транспортно средство – мотоциклет.

В резултат на посочените нарушения, подсъдимият по непредпазливост причинил смъртта на Ф. Х. К., поради което и на основание чл. 343 ал. 1 б „в“, вр. чл. 342 ал. 1, пр. 3 и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, първоистанционният съд го осъдил на 4 месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което наказание отложил с изпитателен срок от три години (условно).

Подсъдимият е осъден и да заплати сумата от 10 000 лева на гражданския ищец Х. Ф. К., представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди от последния, в резултат от смъртта на сина му.

На основание подадени въззивни жалби от подъсдимия и частния обвинител и граждански ищец, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 315/2019 г., с решение по което въззивният съд потвърдил изцяло присъдата на ОС-Русе. След обжалване, делото е било изпратено във Върховния касационен съд, който със свое решение от 21.12.2020 г. отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Днес съдийският състав на ВТАС прие съдебно – медицинската и техническата експертиза по делото. Проведен бе разпит на вещите лица. Прокуратурата потвърди исканията си. Частният обвинител поиска наказанието да се запази, но да се увеличи обезщетението.

Предстои решението да бъде обявено в законовия срок.

Сподели: