Втора Електрониада предстои в Русенския университет

Втора Електрониада предстои в Русенския университет

Втора Електрониада предстои в Русенския университет

На 22 февруари 2020 г. от 10:00 часа в зала Сименс 2Г.204 на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е откриването на второто младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020. През 2020 година състезанието се провежда като национално със съдействието на Регионално управление на образованието, Русе. Организатори са преподавателите и докторантите от катедра „Електроника“, факултет „Електротехника, електроника, автоматика“, на Русенския университет.

Отборите, заявили участие, са 19, съответно от градовете Русе (8), Плевен (2), Шумен (2), Варна (1), Бургас (2), Сандански (1), Смолян (2), Гоце Делчев (1). Всеки отбор е сформиран от трима ученика – по един представител с хардуерна, софтуерна и теоретична насоченост. ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 се провежда в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с времетраене 3 астрономически часа. В теоретичния кръг участниците отговарят на две серии по десет въпроса за време от 30 минути. Отговорите на въпросите са от затворен тип. Приложният кръг е с времетраене 120 минути, като участниците преминават през четири етапа с конкретни задачи – Изработване на  електронна схема, Алгоритъм за работа, Програма за подготвената система, базирана на Arduino UNO, Тестване и измерване на изходни параметри.

След приключване на състезанието участниците представят разработките и демонстрират работата на устройствата пред петчленно жури. Резултатите от ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 се обявяват в деня на състезанието, като награждаването е от 15:30 часа в зала Сименс 2Г.204 на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Наградният фонд на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 е осигурено от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и водещи фирми в областта на електрониката – ДИАНЕЛ ООД, Щайнер Електроник ЕООД.

Участници във второто младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020, подредени по служебните номера, изтеглени чрез жребий, са: Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас; Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“, Шумен; Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе; Професионална гимназия по техника и технология „Христо Ботев“, Смолян; Професионална гимназия по електротехника, Варна; Средно училище „Йордан Йовков“, Русе; Сборен отбор DianelCo, Русе; Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, Плевен; Професионална гимназия по електротехника електроника „Апостол Арнаудов“, Русе; Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, Гоце Делчев; Професионална техническа гимназия, Сандански; Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе.

Сподели:

Още новини от деня