С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Втора кампания за набиране на преброители и контрольори в Община Ветово

В периода 25.05.2021 г. – 10.06.2021 г. тече втори етап на Втората кампания за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през месец септември преброяване. Заявления и придружаващи документи се подават всеки работен ден в деловодството на Община Ветово на адрес: град Ветово, ул. Трети март №2.

Към заявлението се прилагат:

1. Автобиография в изисквания формат.
2. Копие от диплома за завършено образование.
3. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи) – в случай, че лицето не е съгласно да се използва снимката му от Регистър „Български документи за самоличност“.
4. Документ, удостоверяващ IBAN.

Изисква се и подписване на съгласие за обработка на личните данни.

С текста на съобщението от Председателя на НСИ може да се запознаете в прикачения файл – PDF Файл – Съобщение относно: Втора кампания за набиране на преброители и контрольори, както и на сайта на Преброяване 2021.

Сподели: