Втора специалност от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ с възможност за получаване на двойна диплома от Шанхайски политехнически университет

Втора специалност от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ с възможност за получаване на двойна диплома от Шанхайски политехнически университет

Време за прочитане: 2 мин.

Днес делегация от Шанхайски политехнически университет е на еднодневно посещение в Русенския университет. Гости на русенското висше училище са деканът на инженерния факултет – проф. Cao Jianqing, ръководителят на катедра „Компютърни науки и технологии“ – проф. Chen Lin, ръководителят на катедра „Електроника“ – проф. Song Shaojing и преподавателката от катедра „Електроника“ – проф.  Hu Jinyan.

Целта на посещението е преподписване на договора за сътрудничество между двата университета, коментиране на състоянието на сключения договор за издаване на двойни дипломи по специалност „Компютърно инженерство“ и обсъждане на възможностите за подписване на договор с цел съвместно обучение и издаване на двойна диплома и по специалност „Електроника“.

Ректорът на Русенския университет чл.-.кор.проф. д.т.н. Христо Белоев изрази радостта си да се срещне отново с декана на инженерния факултет на Шанхайския политехнически университет. Той представи историята и множеството национални и международни успехи на Русенската Алма Матер, които са предпоставка за затвърждаване и разширяване на сътрудничеството между двете институции. Възможността за съвместно обучение и издаване на двойна диплома по специалност „Електроника“ е естествено последствие от успешната до момента работа по специалност  „Компютърно инженерство“, както и по програмата „Еразъм+“, в която е одобрен обмен на преподаватели и студенти между университетите за втора поредна година.

Шанхайският политехнически университет е създаден през 1960 г., обучава студенти в 78 специалности, като основаната им част е в областта на инженерството. Висшето училище обучава и в специалностите мениджмънт, икономика, литература, наука и изкуство. В него работят 1100 души, от които 800 са преподаватели. Студентите в редовно обучение са 13 044, а в задочно – 8 500. Шанхайският политехнически университет си сътрудничи със 150 партньори от 36 страни по програми за съвместно обучение, студентска и преподавателска мобилност, съвместни изследвания, конференции и други дейности.

Делегацията се запозна с концепцията на Русенския университет за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение, посети Канев център, издателския център и се разходи в кампуса на университета, за да разгледа условията за обучение. В програмата са предвидени още срещи с преподаватели от катедри „Компютърни системи и технологии“ и „Електроника“, както и презентации на научната работа на факултетите на двата университета.

Сподели:

Още новини от деня