Второ място за ПГ по туризъм - Русе в националния конкурс "Посланици на здравето"

Второ място за ПГ по туризъм – Русе в националния конкурс „Посланици на здравето“

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Партньори в рамките на конкурса са Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Българския младежки Червен кръст.

Целта е да се окуражат повече училища да се включат в инициативата, да се събуди интересът на учениците и да се засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, се състезава в трета възрастова група. В конкурса дейно участие взеха ученици от 8. до 12. клас, с ръководител г-жа Радостина Симеонова – учител по биология и здравно образование. Консултант на проекта беше г-жа Валентина Игнатова – учител по химия и опазване на околната среда.

Те работиха по проекта „Нека храната бъде лекарство, а лекарството – храната“, чиято цел е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Ключовата идея на проекта е учениците сами да открият пътя към здравето чрез рационално хранене и активна двигателна култура, като бъдат поставени в роля на активни изследователи, откриватели и промоутъри на здравословното хранене. Очакван резултат от работа по този проект е гимназистите да станат по-способни и по-уверени да правят избор в съвременното общество, в което се предлагат все повече храни. Изключително важно за това е създаването на системни връзки между проучвания и практика и обвързването на обучението по правилно хранене със семейната среда, в която учениците влизат в ролята на обучители на своите родители и това изгражда допълнителни психологически мостове между родител и дете, толкова ценни в съвременното общество.

Конкурсът се проведе в две фази. Една от първите задачи, с които учениците трябваше да се справят, беше създаването на лого и мото, които щяха да дадат тласък на проекта и да създадат интерес към него. Тъй като трябваше да се разбере колко сериозни са набелязаните проблеми, сред учениците на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, се проведе проучвателна дейност, свързана с изготвяне и осъществяване на серия от анонимни анкети  за  начина на хранене на гимназистите. Резултатите показаха, че 90% от тях се хранят един път на ден и нямат хранителен режим, хапват на крак и бързат, когато се хранят, наведнъж поемат голямо количество храна и питиета – предимно енергийни напитки, консумират често пържени и готови пакетирани храни и рядко консумират зеленчуци.

Проектът включваше и две контролни измервания на теглото от медицинската сестра в Гимназията, с целта да се регистрира процента на учениците с наднормено тегло, да набележат класовете, с които е необходима по-задълбочена работа, и да се установи в края на проектните дейности ползотворна ли е била тя.

За да се  засилят интересът и желанието  за промяна на хранителните навици, участниците бяха обучени да изчисляват индекса на телесната маса /ИТМ/ и да го прилагат и върху близки и роднини.

В серия от презентации, насочени към всички класове, бяха отразени резултатите от проведена проучвателна дейност, свързана с откриването на съставки с негативно влияние върху функциите на организма, изписани в етикети на пакетирани храни.

Фотоконкурсът „Семейната пазарска количка“ засили интересът на родителите към проекта и към процеса на активното им участие във възпитаване на добри хранителни навици.

Проектът на ПГ по туризъм – Русе, се класира и за двете фази на конкурса и спечели ВТОРО МЯСТО. Учениците заслужено получиха грамоти и предметни награди.

Училищното ръководство поздравява учениците и техните ръководители – г-жа Радостина Симеонова и г-жа Валентина Игнатова, за успеха. Пожелава им следващи награди и отличия!

Сподели: