община русе фасада

Въведена е дистанционна форма на работа за общинските служители в Русе

УВАЖАЕМИ РУСЕНЦИ,

Непрекъснато получавам от Вас въпроси и идеи, как да се справим с надвисналата и над нашата община заплаха от разпространение на коронавирус и бих искал да Ви уверя, че ценя всяко гражданско мнение. Сред стотиците изпратени предложения на електронния ми адрес mayor@ruse-bg.eu са и идеи от група общински съветници, които, въпреки взетите стриктни предпазни мерки, спряха да участват в заседания поради притеснение от зараза и избраха общуване с мен чрез медиите, казва кметът на Община Русе Пенчо Милков.

За да бъдат работещи и приложими идеите за справяне с кризисната ситуация, те трябва да се опират на официалната информация и на познаване на нормативната уредба. Това е особено важно за общинските съветници и всички, призвани да представляват гражданите във вземането на стратегически решения. Уверявам Ви, Община Русе и Общинският съвет ще продължат да работят и да търсят начини за преодоляване на новата за нас криза, така както Народното събрание и институциите навсякъде в страната не спират своята дейност, добавя кметът.

Ето и кратък отговор на поставени въпроси във връзка с условията на извънредно положение:

По отношение на мерките за защита живота и здравето на служителите на Община Русе – със Заповед на кмета № …../ 17.03.2020 г. за служителите на Община Русе е въведена дистанционна форма на работа, отчитайки всички препоръки на Националния оперативен щаб, министерството на здравеопазването, министерството на труда и социалната политика и Инспекцията по труда. Изготвят се ежеседмични графици на служителите, определени за полагане на труд в домашни условия, като са определени и служители, които да осигуряват техническата база. Ръководителите или заместващите ги лица организират по електронен път разпределението на работата и получаване на документите, изготвени при нейното изпълнение. Служителите са инструктирани да предприемат незабавни мерки при забелязване на грипоподобни симптоми, като трябва да уведомят незабавно личния си лекар и прекия си ръководител по телефона. Провеждат се и ежедневни дезинфекционни мерки в сградите на общинската администрация съгласно разписаното в Заповед на кмета № РД-01-704/14.03.2020г. Ограничен е достъпът на външни лица и са осигурени лични предпазни средства на служителите.

Сподели:

Още новини от деня