иван белчев

Въвеждането на депозитната система в България – кога и как?

Депутат и екоминистър обсъждат предизвикателствата и бъдещето на рециклирането в страната

Предстои ключова промяна в подхода към управлението на отпадъците чрез въвеждането на депозитна система. Парламентарен въпрос от народния представител от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в 19-и МИР – Русе Иван Белчев към министъра на околната среда и водите Юлиян Попов за напредъка и очакванията.

Иван Белчев изтъква важността на детайлната справка за изпълнението на проекта за въвеждането на депозитната система и задава ключови въпроси относно времевата рамка за реализацията на инициативата.

Юлиян Попов споделя за проведените дебати с различни заинтересовани страни – производители, рециклатори, разпространители и търговци, подчертавайки сложността на дискусиите и амбицията за бързо въвеждане на системата. Въпреки различията, постигнат е консенсус по основните параметри, въпреки че точните детайли все още са предмет на преговори.

Белчев изтъква примерите на Германия и Румъния като успешни модели, към които България може да се ориентира. Важен въпрос остава дали местната система ще следва същия модел или ще бъде адаптирана специфично за българския контекст.

Вижданията на министерството са, че въпреки общите насоки, които се следват, крайната форма на депозитната система ще зависи от резултатите от продължаващите преговори. Има опасения относно възможността големите търговски вериги да получат несъразмерни предимства, което се опитва да се предотврати.

Въвеждането на депозитната система в България е комплексен процес, който изисква балансиране на интересите на всички заинтересовани страни. Предстои изготвянето на окончателни решения, които да отговорят на екологичните нужди на страната, като същевременно се създадат равни условия.

След питането от страна на народния представител се проведе допълнителна среща със заинтересованите страни, където беше финализирано техническото задание за възлагане на изготвянето на анализ „Въвеждане на нов модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки в България“. Срокът за изготвяне на анализа е три месеца след подписване на договор, като резултатите от него ще се подложат на широка обществена дискусия с всички заинтересовани страни. Документът ще бъде обсъден в условията на най-широк обществен дебат, тъй като въвеждането и функционирането на системата на практика засяга всички граждани на страната.

Вижте още тук

Сподели: