община борово

Въвеждат нов срок за уседналост на родителите при помощите за новородени в Борово

Общински съвет – Борово прие Правилник за изменение на Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ при раждане на дете от бюджета на Община Борово. т. 1 на чл. 2 от Раздел I се изменя както следва: „1. имат постоянен и настоящ адрес с адресна регистрация не по-малко от 12 месеца на територията на Община Борово.”

Сподели: