Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Въвежда се временна организация на движението в местността „Под Ормана“

От 5.11.2021.г. до 30.12.2021 г. се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) в местност „Под Ормана“ за обект: „Пълначна станция за зареждане на транспортируеми съоръжения под налягане и МПС с природен газ, пропан бутан и светли горива (бензин и дизел), с външно ел. захранване СрН 20 кV, БКТП 20/0,4 кV, водопроводно отклонение, пътна връзка и присъединителен газопровод”.

По проект Под Ормана пътят не се затваря за движение на МПС. Заема се част от уличното платно в района на обекта;

Призоваваме движението на МПС и пешеходците да се осъществява по незаетата част на платното (тротоара), със заобикаляне на препятствието, с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация, съгласно проекта.

Сподели: