имот райчо николов

Въвежда се временна организация на движението по ул. „Капитан Райчо Николов“

Oт 9.12.2021 г. до 20.12.2021 г. включително се въвежда временна организация за безопасност на движението (ВОБД) на ул. „Капитан Райчо Николов“ за обект: „Външно кабелно електрическо захранване за складови сгради в имот с идентификатор ПИ 63427.3.457 по КККР на гр. Русе, бул. „Трети март“ №56, гр. Русе“.

По проект ул. „Капитан Райчо Николов“ не се затваря за движение на МПС. Прокарването на кабелната връзката се изпълнява със заемане на тротоара и тревни площи, чрез разкопаване. Пресичането на съществуващия подход към имота се извършва безтраншейно.

Призовават се водачите на МПС и пешеходците да се движат с повишено внимание и при стриктно спазване на поставената пътна сигнализация.

Сподели: