На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Въвежда се временна организация на движението в кварталите „Средна Кула“ и „Долапите“

За периода 24.08.2021 г. до 30.09.2021 г. ул. „Сини вир“ от ул. „Велинград“ в кв. „Средна кула“ и ул. „Стремление“ от ул. „Огражден“ в кв. „Долапите“ се затварят за движение.
Временната организация на движението се налага във връзка с изграждането на обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. Средна Кула и кв. Долапите, изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата ВиК мрежа“.

Водачите на МПС се призовават да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътни знаци и табели, съгласно проекта, а пътуващите с обществения транспорт да се пренасочат към спирките по посочените по-горе обходни маршрути.

Сподели: