На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Въвежда се временна организация на движението на ул. „Михаил Арнаудов“ № 2

От 22.10. до 02.11.2021 г. включително на ул. „Михаил Арнаудов“ 2 ще се заеме част от уличното платно.

Временната организация на движението се налага във връзка с изпълнение на обект: „Водоснабдяване на имот с идентификатор 63427.8.1331,ул. „Михаил Арнаудов“ 2, ИПЗ, гр. Русе“.

Движението на МПС ще се осъществява по незаетата част на платното (тротоара), със заобикаляне на препятствието.

Умоляват се водачите на МПС да спазват стриктно временната организация на движение и поставените пътни знаци и табели, съгласно проекта.

Сподели: