Въвежда се задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в детските градини на територията на Община Бяла

Общинските съветници в Бяла решиха за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в детските градини на територията на Община Бяла, считано от 01.12.2020 г. Кметът на Община Бяла ще трябва да изпрати настоящото решение до Министъра на образованието и науката с оглед осигуряване на необходимото финансиране.

Сподели: