Във Ветово се проведе информационна среща за Местните инициативни групи

Във Ветово се проведе информационна среща за Местните инициативни групи

Днес, 15.06.2022 г., в сградата на Младежкия дом в град Ветово, се проведе информационна среща за представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и неговата реализация чрез Местни инициативни групи (МИГ). Поводът е предстоящо кандидатстване с проектно предложение за създаване на МИГ на територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака. На срещата присъстваха кметовете на съответните общини – д-р Мехмед Мехмед, г-н Дауд Аляовлу и г-н Мехидин Кадиров, представители на администрацията, стопанския, нестопанския сектор и граждани.

Присъстващите бяха запознати с функционирането на Местните инициативни групи, ползите от създаването им, както и начините, по които те допринасят за самостоятелното управление и финансиране на местното развитие. Как чрез прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ местните общности сами ще определят приоритетите си за развитие на основата на своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал също беше обект на дискусия. Гостите на информационната среща научиха повече и за Стратегията, която е неизменна част към подхода ВОМР, както и какъв е начинът представителите на стопанския и нестопанския сектор да се включат в подготовката и прилагането ѝ.

Местните инициативни групи са форма на публично-частно партньорство за реализацията на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в т.ч. по Програмата за развитие на селските райони. Проектното предложение за създаване на МИГ, което трите общини подготвят съвместно, е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Вчера, 14.06.2022 г., в гр. Опака беше проведена първата от общо три информационни срещи, като на 18.06.2022 г. (събота) предстои да бъде проведена и последната информационна среща в гр. Цар Калоян.

Сподели: